Školení


  • Zpracování systému školení a výchovy BOZP a PO v organizaci.
  • Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců.
  • Školení zaměstnanců BOZP a PO.
  • Školení pro jednotlivé profese zaměstnanců v organizaci
  • Školení řidičů motorových vozíků, motorových pil, lešenářů, obsluh vysokozdvižných vozíků, poskytování první pomoci atd.
  • Vypracování osnov pro výše uvedené druhy školení zaměstnanců.
  • Spolupráce při školení zaměstnanců, odborných způsobilostí (profesní způsobilost řidiče, jeřábnické zkoušky, vazačské zkoušky, strojnické zkoušky).