Požární ochrana


 • Začlenění činností do kategorií dle požárního nebezpečí (bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím) a vypracování vyplývající dokumentace dle začlenění.
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti.
 • Zpracování a vedení dokumentace PO.
 • Zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance a pro odbornou přípravu pracovníků zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle vypracovaných osnov.
 • Provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek včetně jmenování preventivních požárních hlídek.
 • Zpracování požárních řádů.
 • Zpracování požární poplachové směrnice.
 • Zpracování požárního evakuačního plánu v textové a grafické podobě.
 • Zpracování dokumentace zdolávání požáru včetně operativní karty.
 • Provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou.
 • Vedení požární knihy.
 • Odborná metodická pomoc při zajišťování cvičného požárního poplachu.
 • Sledování termínů prohlídek (revizí) vyhrazených druhů věcných prostředků PO.
 • Zajištění prohlídek a revizí věcných prostředků PO formou dodavatelů.
 • Odborná pomoc při vedení přehledů o umístění bezpečnostních a výstražných tabulek a rozmístění věcných prostředků PO.
 • Osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (Státní požární dozor).
 • Výkon osoby odborně způsobilé v PO.
 • Další činnosti dle specifických a místních podmínek.
 • Určení nutnosti přítomnosti požárních hlídek při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcích.