Bohumil Šebek
odborně způsobilá osoba
BOZP Bohumil Šebek

Bohumil Šebek - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Nabízím poradenství a služby v oblastech bezpečnosti práce, pracovní hygieny a požární ochrany.